Tahukah apa yang terjadi pada perjalanan (mudik) akhir kita, pada hari kita pertama kali meninggalkan dunia. Inilah apa yang diceritakan hadits-hadits sahih kepada kita.

Pada hari terakhir anak Adam meninggalkan dunia, dan hari pertama ia berada di akhirat, hartanya, anak-anaknya, dan amalnya dihadapkan kepadanya. Mula-mula ia menengok ke arah hartanya seraya berkata, ”Demi Allah aku dahulu sangat rakus dan pelit ketika mengurus kamu. Sekarang apa yang engkau berikan kepadaku.” Hartanya menjawab,”Ambillah dariku kain kafanmu.” Kemudian ia menoleh ke arah anak-anaknya, ”Demi Allah, aku dahulu sangat mencintai kalian dan berusaha melindungi kalian. Sekarang Demi Allah dahulu aku enggan mendekatimu; kamu terasa berat sekali bagiku, Sekarang apa yang kau berikan padaku? Amalnya berkata,”Aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu, dalam padang Mahsyar nanti, sampai engkau berhadapan dengan TuhanMu”.

Masih menurut riwayat yang sahih bila yang dijemput maut itu kekasih Allah, ia akan dijemput seseorang yang harumnya semerbak, yang wajahnya sangat indah, yang pakaiannya sangat bagus. Melihatnyasaja sudah membawa kebahagian. Ketika makhluk melihat yang mengerikan itu ditanya, ”Siapa anda?” ia menjawab,” saya amalmu yang saleh, saya akan mengantarmu dari dunia menuju surga.”

Bila yang meninggal itu orang yang berbuat maksiat, seseorang yang sangat buruk mukanya, sangat busuk baunya, duduk di sampingnya.Bila sesuatu yang menakutkan terjadi, ia menambah ketakutan itu. Bila si mayit melihat yang mengerikan, ia menambah kengeriannya. Mayit berkata,” Engkau betul-betul sahabat buruk.Siapa kamu sebenarnya?”Orang buruk itu berkata,”Apakah engkau tidak mengenalku?” ”Tidak” jawab mayit.”Aku adalah amalmu.Dahulu amalmu buruk karena itulah mukaku buruk.Dahulu amalmu busuk karena itulah bauku busuk.

Pada waktu ”mudik” yang sebenarnya nanti, siapa yang akan menjemput kita dan menemani kita sejak alam kubur sampai ke hadapan Allah nanti? Yang mana yang akan menyertai kita: orang yang berwajah indah dan menentramkan atau orang yang bermuka buruk dan menakutkan?

artikel ini juga ditulis di sini