Ketika ku jatuh, kau bangunkanku. Benarkah kau sahabatku ?
Saat ku lelah, kau menyegarkanku. Inikah sahabatku?
Saat ku terluka, kau mengobatiku. Apakah ini sahabatku?
Teman, Kawan, Sahabat, atau Saudara.
Dimanakah letak sebutanmu?

Kukata teman, kau bagai kawan
Kusebut Kawan, kau laksana Sahabat
Kubilang Sahabat, kau selaksa saudara
Akankah saat kuakui saudara kau bagai orang lain??? Entah…
Jadi dimanakah letak dirimu?

Aku tak kenal kau, tapi kau lebih mengenalku
Aku bukan saudaramu, tapi kau lebih dari saudaraku
Aku jadi temanmu, kau lebih dari sekedar sahabat
Ketika aku berpredikat sahabatmu, akankah kau menjadi orang tak dikenal ??? Entah…
Jadi siapakah sebenarnya dirimu?